Nya tider för kurser i Vaccinationer och Resemedicin av Lars Rombo och Lars Lindqvist!

Professor Lars Lindquist och f.d. professor Lars Rombo genomför utbildning i vaccinationer och resemedicin med 6-8 kurser varje år sedan mer än 25 års tid.

Nya tider för såväl grundkurs som uppföljningskurs hittas via: http://rr2.reseradet.org/utbildningar/

Notera att dessa kurser ej anordnas av SFR. Anmälan samt frågor riktas därför direkt till Lars Lindquist och Lars Rombo. Medlemmar som har betalat SFRs medlemsavgift för 2019 kan ta del av 100:- rabatterat pris vid anmälan till dessa kurser.

Uppdatering SFR Utbildningsdag 18e Oktober

Vi tackar för allt intresse inför Utbildningsdagen 18/10-19 och har nu fått in fler anmälningar än platser. Vi kommer därför inte kunna ta emot fler anmälningar.

Meddela oss gärna om du är anmäld men vet att du inte kan medverka. En reservlista finns för att tillsätta platser vid ev. avhopp. Platsbekräftelse kommer att skickas inom kort.

SFR Utbildningsdag 18e Oktober

Välkommen till SFRs utbildningsdag fredagen den 18:e oktober 2019

Tid: kl 10-17

Plats: Finlandshuset i centrala Stockholm.

Utifrån föreläsningar och falldiskussioner planeras följande ämnen: leishmaniasis, laboratoriediagnostik, nya rekommendationer avseende malaria- och rabiesprofylax, gula febern-vaccination, influensavaccination och uppdatering av virala hemorragiska febrar.

Föreläsare och diskussionsledare: Hedvig Glans, Nina Lagerqvist, Charlotta Zacharias, Linn Vidalve, Helena Hervius-Askling, Hilmir Asgeirsson.

Kostnad: Denna heldag inklusive lunch erbjuds kostnadsfritt till SFR:s medlemmar. Bindande anmälan och kostnad 500kr vid frånvaro men plats kan överlåtas till annan SFR-medlem istället.

Övriga är välkomna i mån av plats till en kostnad om 600kr, inklusive lunch.

Observera att deltagarantalet är begränsat.

Det går att anmäla sig till utbildningsdagen redan nu på info@sefr.se.

Nya rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies

Den 4e Juni 2019 publicerade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer avseende Rabiesprofylax. Rekommendationerna är tänkta som stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när de handlägger personer som har utsatts för misstänkt eller konstaterad rabiessmitta, eller som löper risk att utsättas för smitta.

Denna publikation ersätter de tidigare rekommendationerna om förebyggande av rabies, som publicerades av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 2014. De viktigaste ändringarna jämfört med de förra rekommendationerna gäller antalet doser av vaccin vid pre- och postexpositionsprofylax.

Full publikation hittas via Folkhälsomyndighetens hemsida eller genom att klicka på denna mening.

SFR ÅRSMÖTE 2019

Välkommen till SFR årsmöte

Tid: torsdagen den 25e april 2019, kl 19.00.

Plats: Welandersalen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B4:00 (KARTA)

Dagordning

Innan årsmötet bjuder vi på
SFRs årliga föreläsning
, kl 18:00-18:45.

De senaste rönen inom TBE med Helena Hervius Askling.
I pausen blir det mingel med tilltugg.

”Resemedicin i fält” på Madagaskar maj 2019

1.jpg

Reserådet arrangerar en fältkurs i resemedicin på Madagaskar med planerad utresa torsdagen 2 maj 2019 och hemresa lördag 11 maj 2019. Målsättningen med denna kurs är att erbjuda ett komplement till Reserådets återkommande kurser i Vaccination och Resemedicin och belysa lokala förutsättningar vid resa till ett tropiskt låginkomstland. Tidigare deltagande i dessa kurser är dock inget krav för deltagande, utan personer (vanligen läkare och sjuksköterskor) som aktivt sysslar med resemedicinsk verksamhet är välkomna. På Madagaskar besöker vi olika vårdinrättningar, i huvudsak i staden Morondava på västkusten, liksom andra resemedicinskt intressanta inrättningar och platser. Detta för att belysa praktiska förutsättningar och risker vid resa till ett låginkomstland. Föreläsningar i rese- och tropikmedicin kommer också att ske vissa kvällar under kursen.

Kursledare:

  • Lars Lindquist, Infektionsläkare

  • Sverige Hilmir Asgeirsson, Infektionsläkare, Sverige

  • Nora Fjose, Sjuksköterska Norge, som varit bosatt på Madagaskar under många år

Anmälan:

Anmälan ska vara Reserådet tillhanda via inscannat mail senast den 21 januari till reseradet@gmail.com, alternativt via vanlig post till Reserådet, Häggvägen 4, 121 34 Enskededalen. Anmälan är bindande när du har fått besked om att du har fått plats.

PDF med mer information

Intresseanmälan till kurs ”resemedicin i fält” på Madagaskar maj 2019

Reserådet arrangerar en fältkurs i resemedicin på Madagaskar med planerad utresa 3 maj 2019 och hemresa 12 maj 2019.

Målsättningen är att erbjuda ett komplement till Reserådets återkommande 3-dagarskurser i Vaccination och Resemedicin och att belysa lokala förutsättningar vid resa till ett tropiskt låginkomstland.

Rundresa i landet sker med buss med besök på olika vårdinrättningar och andra resemedicinskt intressanta inrättningar och platser. Detta för belysa praktiska förutsättningar och risker vid resa till ett låginkomstland.

Observera att detta är en intresseanmälan och uppgifterna är preliminära i avvaktan på den planeringsresa som sker under oktober 2018. Skicka ett mail till lars.rombo@gmail.com med ditt namn och emailadress senast 1 november om du är intresserad.

SFR Årsmöte 25 oktober

Vi kallar till SFR ÅRSMÖTE 2018

Tid: torsdagen den 25e oktober 2018, kl 19.00

Plats: vi har fått möjligheten att använda Scanias lokaler på
LOTS Group på Vasagatan 16, 111 20 Stockholm direkt vid T-Centralen

Länk till DAGORDNING

Länk till VERKSAMHETSBERÄTTELSE


SFRs årliga föreläsning, kl 17:30-18:30

Innan årsmötet bjuder vi på en föreläsning som är öppet till alla som är intresserad. Man behöver inte vara medlem i SFR.

Hélène Englund, epidemiolog från Enheten för vaccinationsprogram Folkhälsomyndigheten kommer föreläsa om
Mässling och hur vi kan bidra med att eliminera denna sjukdom.

I pausen blir det mingel med tilltugg.

Vänligen anmäla er till info@sefr.se.

Nu är det dags igen för Karolinska Institutets uppdragsutbildning Vaccinering i praktiken!

Vaccinering i praktiken 3 hp erbjuder läkare och sjuksköterskor fortbildning inom allmän vaccinologi och avseende samtliga vacciner som används i Sverige i dag.

Kursen hålls för fjärde gången och är Sveriges enda högskoleutbildning inom praktisk vaccinologi. Utbildningen uppfyller Socialstyrelsens krav på utbildning på högskolenivå som underlag för behörighet för sjuksköterskor att ordinera programvaccinationer (influensa och pneumokock) till vuxna.

Anmäl er nu på: http://ki.se/utbildning/uppdragsutbildning-vid-karolinska-institutet

För mer information: Vaccinering i praktiken
 

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen har ändrat sin sammansättning. I det konstituerande styrelsemötet från 27 april 2017 har posterna fördelats enligt följande

  • Ordförande: Charlotta Zacharias

  • Vice ordförande: Maria Eriksson

  • Kassör: Martin Angelin

  • Sekreterare:  Graciella Åberg

  • Ledamot och medlemsansvarig:  Kerstin Samuelsson

  • Ledamot: Philip von Zweigbergk

Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och sammansättning av styrelsen hittar ni på hemsidan under SFR+.