Medlemsavgift 2017

På årsmötet 2016 beslutades att medlemsavgiften höjs till 200 SEK från och med 2017.
Ni är välkomna att betala in medlemsavgiften för 2017 till

Plusgiro: 56 47 39 - 1

eller Swish: SFR 1231747146

eller så fakturerar vi era mottagningar.

Glöm inte att skriva era namn och/eller medlemsnummer som referens.

Medlemmar över 65 år betalar ingen medlemsavgift.