Polio är fortfarande ett internationellt hot

Folkhälsomyndigheten påminner att polio fortsätter vara ett internationellt hot. I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 17 februari.

Folkhälsomyndigheten: Polio är fortfarande ett internationellt hot