Människor på flykt

 

Många människor anländer i Sverige för att söka tillfälligt skydd eller asyl. Flyktingar kommer främst från Syrien, Afghanistan och Irak. Syrien och Irak har haft väl fungerande sjukvård och relativt hög vaccinationstäckning i landet. Förekomsten av flera infektionssjukdomar i alla tre länder är ungefär den samma som i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har utrett om den ökade tillströmningen av människor innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att riskerna är låga.

– All erfarenhet visar också att de som är mest utsatta för risk för olika smittsamma sjukdomar är de människor som är på flykt. Inte befolkningen i det mottagande landet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Ladda ner riskbedömningen "Människor på flykt"