Nya tider för kurser i Vaccinationer och Resemedicin av Lars Rombo och Lars Lindqvist!

Professor Lars Lindquist och f.d. professor Lars Rombo genomför utbildning i vaccinationer och resemedicin med 6-8 kurser varje år sedan mer än 25 års tid.

Nya tider för såväl grundkurs som uppföljningskurs hittas via: http://rr2.reseradet.org/utbildningar/

Notera att dessa kurser ej anordnas av SFR. Anmälan samt frågor riktas därför direkt till Lars Lindquist och Lars Rombo. Medlemmar som har betalat SFRs medlemsavgift för 2019 kan ta del av 100:- rabatterat pris vid anmälan till dessa kurser.