DEN IMMUNSUPPRIMERADE RESENÄREN

Allt fler immunsupprimerade personer reser. För den här gruppen av resenärer krävs det en kunnig resemedicinsk rådgivning inte bara av den resemedicinska experten men även från behandlande läkare. I följande artikel får vi en bra översikt över immunsupprimerande läkemedel och evidensen om vaccinationer, malariaprofylax och prevention av diarrésjukdomar.

Askling et Dalm Review immunocompromised travellers