POLIO

Polio en Public Health Emergency of International Concern

Den 5 Maj 2014 deklarerade WHO polio som en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Det betyder att bindande undantagsregler gällande polio vaccination träder i kraft.

WHO ́s beslut har nu bekräftats från Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen, 9 maj 2014: ”Spädbarn bör vara grundvaccinerade innan resan. Vuxna som har fått sin tidigare grundvaccination, bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Fler än totalt fem doser behövs inte för att få skydd mot att bli sjuk. Man kan ändå bli smittad, vilket innebär att man under en kort tid bär poliovirus och då riskerar att smitta andra. Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommender- ar därför WHO, som en tillfällig åtgärd, att en extrados av poliovaccin ges om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.”

Förenklat betyder detta att

a) Påfyllnad av polio vaccination som inte är äldre en 12 månader (oberoende om en person har fått 5 doser)
b) som är väl dokumenterad i till exempel ett vaccinationskort (kan behövas visas vid gränskontroller)

c) vid mer än 4 veckors vistelse

• måste säkerställas (det vill säga är OBLIGATORISK) för Pakistan, Cameron, och Syrien
• är rekommenderad för Afghanistan, Equatorial Guinea, Ethiopia, Iraq, Israel, Somalia och speciellt Nigeria.