Stopp för impregnerade myggnät

Kemikalieinspektionen  i Sverige kräver sedan en kort tid tillbaka tillstånd för import och försäljning av impregnerade myggnät vilket blir kostsamt för importören och har resulterat i att dessa försvunnit från marknaden i vårt land. Detta är mycket olyckligt då WHO klart rekommenderar nät impregnerade med pyretroider som ger en längre hållbarhet. I de flesta andra europeiska länder ställs inte samma krav och impregnerade myggnät finns att köpa, vilket även gäller länder i malariaendemiska områden.

Vi kommer följa utvecklingen i detta ärende och hoppas att import och försäljning snart kommer vara möjligt igen i Sverige.