Ixiaro snabbschema till vuxna

I tidskriften Travel Medicine and Infectious Disease har Jelinek et al publicerat en studie om möjligheten att ge Ixiaro på dag 0 och 7. Försökspersonerna (vuxna) har följts i enbart 60 dagar så frågan är om skyddet är lika bra på sikt som med det vanliga schemat. Men schemat 0+7 är ett alternativ om det är ont om tid och personen kommer att utsättas för hög smittrisk. 12-månaders resultat är att vänta senare.
EMA (European Medicines Agency)har godkänt Ixiaro snabbschema 0+7 dagar till vuxna om tidsbrist föreligger: PRODUCT CHARACTERISTICS IXIARO

Artikel: Evaluation of rabies immunogenicity and tolerability following a purified chick embryo cell rabies vaccine administered concomitantly with a Japanese encephalitis vaccine.

Jelinek T, Cramer JP, Dieckmann S, Hatz C, Paulke-Korinek M, Alberer M, Reisinger EC, Costantini M, Gniel D, Bosse D, Lattanzi M. Travel Med Infect Dis. 2015 May-Jun;13(3):241-50