Sök resestipendium till London!

Med anledning av NECTM 6 i London utlyser styrelsen nu 2 resestipendier à 7000 SEK. Behörig att söka är medlem i SFR som planerar att åka till NECTM. Ansökan görs i form av en motiverande beskrivning (max en A4-sida) av varför man vill åka dit och efter konferensen en kort rapport om det som var mest värdefullt bland presentationer, postrar eller andra aktiviteter.

Skicka ansökan till info@sefr.se  före 31.12.2015
Styrelsen meddelar vilka som har fått stipendiet senast 01.02.2016.