Resenärer kommer hem med resistenta bakterier

Den senaste tiden har resenärer som återvänder från sin utlandsresa med resistenta bakterier  uppmärksammats i media. För bakgrundsinformation rekommenderar vi Anu Kanteles artikel: 
Antimicrobials increase travelers' risk of colonization by extended-spectrum betalactamase-producing Enterobacteriaceae publicerad Mars 2015 i Clinical Infectious Diseases.

Anu Kantele skriver även ledarartikel i den aktuella utgåvan av Travel Medicine and Infectious Disease: 
A call to restrict prescribing antibiotics for travellers' diarrhea - Travel medicine practitioners can play an active role in preventing the spread of antimicrobial resistance.
I samma tidning hittar ni Martin Angelins publikation: 
Risk factors for colonization with extended-spectrum beta-lactamase producingEnterobacteriaceae in healthcare students on clinical assignment abroad: A prospective study