Rekommendationer för malariaprofylax 2015

Folkhälsomyndigheten har publicerat aktuella rekommendationer för malariaprfoylax. 

Rekommendationer för malariaprofylax bygger på en genomgång av aktuell internationell litteratur inom området, på kontakter med Världshälsoorganisationen (WHO), nationella myndigheter och expertis i andra länder samt på svenska erfarenheter.

Ladda ner som PDF