Nya rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies

Den 4e Juni 2019 publicerade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer avseende Rabiesprofylax. Rekommendationerna är tänkta som stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när de handlägger personer som har utsatts för misstänkt eller konstaterad rabiessmitta, eller som löper risk att utsättas för smitta.

Denna publikation ersätter de tidigare rekommendationerna om förebyggande av rabies, som publicerades av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 2014. De viktigaste ändringarna jämfört med de förra rekommendationerna gäller antalet doser av vaccin vid pre- och postexpositionsprofylax.

Full publikation hittas via Folkhälsomyndighetens hemsida eller genom att klicka på denna mening.