RABIES REKOMMENDATIONER

Socialstyrelsen har uppdaterat rabies rekommendationer. Rekommendationer framtagna i samverkan med Folkhälsomyndigheten, ersätter de tidigare allmänna råden om förebyggande av rabies.

Läs mer här