VAD INNEHÅLLER VACCINER?

I sitt senaste numer (Nummer 6, December 2014) presenterar Läkemedelsverket en sammanställning av de vanligaste vaccinkomponenterna.

Ladda ner artikeln här