Karolinska Institutets Uppdragsutbildning: Vaccinering i praktiken

Karolinska Institutets uppdragsutbildning erbjuder igen den 3 hp kurs "Vaccinering i praktiken".

Tid: Kursstart 21-23 mars 2016. Två uppföljande dagar 12-13 maj 2016
Plats: Smittskydd Stockholms lokaler, Magnus Ladulåsgatan 63A
Pris: 7 600 SEK exkl moms
Anmälan: www.ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag: 2016-01-31 (I mån av plats kan senare anmälningar komma att accepteras.) 

Utbildningen erbjuder fortbildning inom allmän vaccinologi och avseende de vacciner som används i Sverige i dag. Utbildningen uppfyller Socialstyrelsens krav på utbildning på högskolenivå som underlag för behörighet att ordinera programvaccinationer (influensa och pneumokock) till vuxna.