Kurssamarbete med Danska Selskap för Resemedicin/Kursus i rejsemedicin til Amazonas

Dags att söka plats: det Danska Selskap för Resemedicin ordnar en kurs i tropik- och resemedicin i Rio de Janeiro och Amazonas den 13. – 23. november 2015.  Kursen leds av Steen Villumsen  och Carsten Schade Larsen. 

Kursus i rejsemedicin til Amazonas

För mer information gå till hemsidan: Dansk Selskab for Rejsemedicin