Folkhälsomyndigheten kommer ut med nya rekommendationer

Den 1 september 2016 upphävs Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1 och HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot pneumokocker och om vaccination mot influensa. Dessa ersätts av nya rekommendationer.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

 

Augusti 2016 publicerades även rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn.
Rekommendationerna bygger på tre strategier:
- Vaccination i tid
- Tidig diagnostik och behandling
- Ökad uppmärksamhet kring kikhosta

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn