Information enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) om behandling av personuppgifter mm i SFR

Personuppgiftsansvarig:

Svensk förening för resemedicin, SFR
Johannelundsvägen 10, 90738 Umeå
e-post info@sefr.se

Insamling och behandling av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas och inhämtas i samband med inträde som medlem i föreningen. Styrelsen ansvarar för behandling (t.ex. insamling, registrering, lagring) av personuppgifter.

Ändamål:

SFR behandlar personuppgifter för de ändamål som anses nödvändiga enl nedan:

-utskick av kallelse till årsmöten

-utskick av information

-betalning av medlemsavgifter

Dina rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SFR och har därmed rätt att få ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlade personuppgifter.

Medlemskap i föreningen upphör på medlems begäran eller 2 år efter underlåtenhet att betala medlemsavgift (undantag hedersmedlemmar och pensionärer). Personuppgifterna raderas när medlemskap upphör.

Om du önskar information eller har en begäran enl. ovan kan du kontakta SFR (info@sefr.se).