Svensk Förening för Resemedicin (SFR) vill öka resemedicinsk kompetens inom Sverige. SFR vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor. 

Aktuellt