Back to All Events

1st Croatian Congress on Travel, Tropical, Migration Medicine & HIV


Den Kroatiska föreningen för Rese-, tropik- och migrationsmedicin ordnar en konferens i Oktober 2015. Huvudfokus under kongressen är att sammanföra vårdpersonal med olika yrkesbakgrund och expertis för att dela med sig av kunskap om prevention, diagnostik och behandling av de vanligaste sjukdomarna hos resenärer och migranter, tropiska sjukdomar och HIV-infektion. 

Hemsida: www.hdptm.hr