Back to All Events

Symposium om Zikavirusinfektion

  • Folkhälsomyndigheten 18 Nobels väg Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Arrangerat av Folkhälsomyndigheten - tillsammans med Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi samt Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa.

Innehåll: Epidemiologi, klinik och handläggning

Målgrupp: vårdpersonal -

Datum: Tisdagen den 4:e oktober kl 16-19

Lokal: Gardaulan i Folkhälsomyndighetens lokaler på Nobels väg 18, KI-området, Solna

Seminariet är kostnadfritt.

Anmälan på Folkhälsomyndighetens hemsida eller via följande länk.