Mar
29
5:00 PM17:00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Tid: onsdagen den 29e mars 2017, kl 19.00.

Plats: Welandersalen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B4:00
Här kan ni få länk till KARTA 

Innan årsmötet bjuder vi på SFRs årliga föreläsning, kl 17:00-18:30.

Hur ska man göra?
Resa och antibiotika resistens med föreläsare Martin Angelin
Resa och immmunsupprimerade med föreläsare Helena Hervius Askling
I pausen blir det mingel med tilltugg.

 

Hitta hit:

Buss
Hållplatsen utanför huvudentrén heter Karolinska sjukhuset. Bland annat går blå buss 3 från Södersjukhuset via Slussen, Stadshuset, Fridhemsplan och St Eriksplan och från Hallonbergen via Sundbybergs station och Solna centrum går buss 506.

Tunnelbana
St Eriksplan är närmsta tunnelbanestation. Därifrån kan du resa vidare med buss.

Pendeltåg
Närmaste pendeltågstation är Karlbergs station. Därifrån går buss 507 till sjukhuset.

View Event →
Mar
18
7:00 PM19:00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015

Tid:                   Onsdagen den 18:e mars 2015, kl 19.00.

Plats:                 Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 63A

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Fråga om kallelse skett behörigen
 8. Styrelsens årsredovisning. I denna ingår verksamhetsberättelse för 2014 samt årsbokslut
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av två revisorer på 1 år
 13. Val av två nya styrelseledamöter på 2 år
 14. Val av en person till valberedning på 2 år
 15. Styrelsens förslag till ändring av §5 i föreningens stadgar. Sista meningen i nästa sista stycket strykes. ”Omval av en styrelseledamot kan bara ske två gånger i följd.”
 16. Inkomna motioner eller andra frågeställningar som inkommit skriftligen till styrelsen att behandlas på årsmötet.
 17. Övrigt
 18. Mötet avslutas              

Ladda ner: Dagordning

För att anpassa inköp av mat och dryck; anmäl gärna deltagande till charlotta.zacharias@gmail.com senast den 15/3.

Kommunikationer:
Kort promenad från både T-bana Medborgarplatsen (grön linje), Mariatorget (röd linje) eller pendeltågstation Södra Station.


Enskild medlem som önskar framlägga ärende på årsmötet ska inkomma med detta till styrelsen senast 15 dagar innan årsmötet, dvs. senast den 03:e mars 2015.

Om eget intresse eller förslag ang nya styrelseledamöter kontakta gärna valberedningen, sammankallande är Helena Hervius-Askling (Helena.Hervius.Askling@ki.se).

 

View Event →