Länkar

Utbrottsinformation

Folkhälsomyndigheten: Utbrott

WHO: Disease Outbreak News

ECDC: Communicable Disease Threats Report (CDTR)

CDC: Travel Notices

ProMED (The global electronic reporting system for outbreaks of emerging infectious diseases & toxins)

Outbreak News Today

 

Vaccinationer och resemedicin

1177 Vårdguiden: Rese- och vaccinationsråd

Läkemedelsboken

Rikshandboken - Frågor gällande barnhälsovård

INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Reserådet

Vaccinationsguiden

Healthmap

CDC: Travels' Health

NaTHNaC - National Travel Health Network and Centre (UK)

Rabies risks by country - Public Health England

ECDC: Jämföra barnvaccinationsprogram i EU

WHO: International travel and health

WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system

 

Nationella riktlinjer och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten

Internationella hälsoreglementet (IHR)

Smittskydd

Barnvaccinationsprogramet

 

Rekommendationer för malariaprofylax 2015

Gula Febern

Polio

Rabies

Hepatit B

Tuberkulos

Influensa

Pneumokocker'

Kikhosta

Difteri

Stelkramp

Vattkoppor och bältros

 

Internationella riktlinjer

WHO Gula Febern

WHO IHR 2016 vaccinationskrav för gula febern

WHO 2016 Juli Landrekommendationer gula feber

WHO IHR: Polio

WHO IHR (International Health Regulations)

 

Nationella organisationer

Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

 

Internationella organisationer

WHO

ECDC

CDC

 

Föreningar

Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa

Svenska infektionsläkarföreningen

Smittskyddsläkarföreningen
Information från Smittskyddsläkarna till både allmänhet och vårdpersonal

ISTM - Internationell Society of Travel Medicin

BGTHA - British Global and Travel Health Association

Danish Society of Travel Medicine

Finnish Society for International Health

German Society of Travel Medicine

German Society of Tropical Medicine and International Health

Health Protection Scotland, Travel and International Health Team

Norwegian Forum for Travel Medicine and the Prevention of Infectious Diseases

The Netherlands National Coordination Center for Travelers Health Advice (LCR)

Travel Medicine Society of Ireland

 

Resemedicinska kongresser

NECTM -  Northern European Conference on Travel Medicine

CISTM -Conference of the International Society of Travel Medicine