Medlem

Svensk Förening för Resemedicin (SFR) vill öka resemedicinsk kompetens inom Sverige. SFR vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor.

Bli medlem och stöd föreningen!
Du ansöker om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan.

När du har betalat medlemsavgiften kommer vi att bekräfta ditt medlemskap och du får ett medlemsnummer. 

 

Medlemmar över 65 år behöver inte betala medlemsavgift.

Årsavgiften är 200 kr/kalenderår.
Beloppet inbetalas till plusgiro: 56 47 39 - 1    eller     swish: 1231747146

MEDLEMSANSÖKAN

Namn *
Namn