Om NECTM

The Northern European Conferences on Travel Medicine (NECTM) är en  konferens som främjar resemedicin i Europa med specifik fokus på behoven i de nordeuropeiska länderna. NECTM är en ideell förening bildad med syftet att genomföra en konferens vartannat år och består av resemedicinska föreningar  i de Nordiska länderna, England, Skottland, Tyskland, Irland och Nederländerna.

NECTM har nu haft sex konferenser med början 2006 i Edinburgh, följd av Helsinki, Hamburg, Dublin, Bergen, London och 2018 i Stockholm: www.nectm.com.
Nästa konferens kommer vara i Rotterdam 3-5 Juni 2020. 

Önskan att ha en nordeuropeisk konferens uppstod från insikten om likheter i arbetssätt och organisation av resemedicin i norden och på de brittiska öarna – i synnerhet gällande sjuksköterskornas roll i reserådgivningen. I central- och sydeuropa har sjuksköterskorna oftast enbart rollen att administrera vacciner men är inte involverade i att ge råd, bedöma risker och ge förslag på vacciner inför resa.

Följande föreningar och organisationer är en del av NECTM

 • British Global and Travel Health Association (BGTHA)

 • Danish Society of Travel Medicine (DSTM)

 • Finnish Society for International Health (FSIH)

 • German Society for Travel Medicine (GSTM)

 • German Society for Tropical Medicine and International Health (GSTMIH)

 • Health Protection Scotland (HPS)

 • National Travel Health Network & Centre, UK, (NaTHNaC)

 • Norwegian Forum for Travel Medicine and the Prevention of Infectious Diseases (NFTM)

 • Royal College of Nursing, UK, (RCN)

 • Swedish Society for Travel Medicine (SSTM)

 • The Netherlands National Coordination Centre for Travellers Health Advice (LCR)

 • Travel Medicine Society of Ireland (TMSI)