Om SFR

Svensk Förening för Resemedicin (SFR) har en övergripande ambition att öka resemedicinsk kompetens inom Sverige, t.ex. genom att anordna utbildningar och kursverksamhet.

SFR vänder sig till läkare och sjuksköterskor och andra personer som är intresserade inom resemedicinsk verksamhet praktiskt eller vetenskapligt.