Resestipendium

SFR är stolta över att kunna erbjuda resestipendier à 4000 SEK till fyra personer för att kunna delta på NECTM 7 i Stockholm. Medlemskap i SFR krävs för att ansöka om stipendiet Ansökan består av en motiverande beskrivning (max en A4-sida) av varför man vill delta i konferensen. Efter konferensen lämnar stipendiaterna in en kort rapport om det som man tyckte var mest värdefullt bland presentationer, postrar eller andra aktiviteter.

Ansökningstiden är tills den 31.12.2017 Skicka ansökan till info@sefr.se  

Styrelsen meddelar vilka som har fått stipendiet senast 01.02.2018.