SFR Årsmöte 12 April 2018 instäld

Då flertal medlemmar inte har erhållit epost med kallelese till årsmötet
måste SFRs årsmöte planerad för den 12 April ställas in.

Styrelsen återkommer om ny tid och plats.