Fortsatt ökning av resistenta bakterier i Sverige

Folkhälsomyndigheten har publicerat sin rapport Swedres med ny årsstatistik av infektioner med resistenta bakterier i Sverige. Spridningen sker både på sjukhus och ute i samhället. Samtidigt har en långvarig minskning av försäljningen av antibiotika brutits de senaste månaderna.

Swedres i korthet 2014

Swedres, hela rapporten 2014