Vaccinationstäckning TBE i Sverige

För att få en uppfattning om vaccinationstäckning vad gäller TBE i Stockholmsregionen skickade man år 2013 ut enkäter till 8000 personer. Av alla som svarade (n = 4307) rapporterade 53% att ha vaccinerat sig minst en gång mot TBE.  Se gärna hela artikeln av Askling et al publicerad i Juli-utgåvan av tidningen Vaccin. 

Artikel: Tick borne encephalitis (TBE)-vaccination coverage and analysis of variables associated with vaccination, Sweden

Helena Hervius Askling, Mona Insulander, Maria-Pia Hergens, Amy Leval